DUYURU

 

Fatura Tahsilatı Hakkında

İlaç Katılım Paylarının İlgililerin Aylıklarından Kesilmek Suretiyle Tahsili ile On-Line Bağlantılara İlişkin Esasların, Eczaneler tarafından yapılacak işlemleri düzenleyen (c) fıkrasında, "Fatura ve eki listelerin, ilgili olduğu ayı takip eden ilk iki iş günü içerisinde TBMM Genel Sekreterlik Ek Hizmet Binası Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı İdari Şube Müdürlüğü 3 ncü Kat Akay Caddesi No:1 Kavaklıdere/ANKARA adresine teslim edileceği" ifade edilmişti.

Buna rağmen, bazı eczaneler tarafından reçetelerin 3-4 ay sonra fatura edilmek suretiyle, anılan kurala aykırı hareket edildiği gözlenmiştir.

Bundan böyle, süresi içinde düzenlenmemiş faturalar ile yukarıda belirtilen esaslara aykırı düzenlenen reçete ve faturaların işleme alınmayacağı Eczanelerin bilgilerine sunulur.

Milletvekilleri Sağlık Karneleri Hakkında

Sağlık karnesi uygulamasının kalkacak olması nedeniyle 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren muayene, tetkik ve tedavileriniz için sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurunuzda TC Kimlik numaranızı belirten kimlik ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarda sorunla karşılaşılmaması için soyadı ve TC Kimlik Numaranızın hak sahipliği sorgulama ekranından teyit edilmesi, herhangi bir sorun bulunması halinde ise 0 312 420 70 36 numaralı telefonla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

 

TBMM Sağlık Harcamaları Ödeme Belgesi Bilgi Sistemi
Eczane Online İşlemlerine TEB Farmainbox uygulamasindan erisilmektedir

YÖNETMELİKLER VE ESASLAR